De Europese Unie haalt nu al gemiddeld de doelstelling van Nederland in het jaar 2020. Er zijn al 10 Landen in Europa die de doelstellingen van Nederland in het jaar 2030 halen.
Wij blijven als Nederland ver en ver achter en zullen zelfs onze doelstelling van 2020 niet gaan halen.
De Gemeentes spelen een centrale rol om dit energieakkoord te halen, meer dan 30% wordt immers verbruikt in de gebouwde omgeving. Ondanks de subsidies aan de gemeentes blijven de meeste gemeentes ver achter om aan de doelstellingen van 2020 te halen, door alle subsidie en maatregelen die hiervoor in het leven zijn geroepen is dit een kwalijke zaak  Daarnaast heeft BZK een groot aantal maatregelen genomen die energiebesparing faciliteren, zoals het energiebesparingsfonds van driehonderd miljoen euro waar burgers een gunstige lening uit kunnen krijgen.Gemeentes die op basis van energie verbruik boven het landelijk gemiddelde liggen en op basis afvalscheiding en hernieuwbare energie onder het landelijk gemiddelde liggen kunnen zonder externe adviezen en/of samenwerking zelf de doelstellingen van het energie akkoord 2020/30 nooit meer halen.

GROENNL

In 2020 moet veertien procent van de energie die Nederland verbruikt duurzaam zijn. Met de huidige 4,5 procent loopt het land ver achter op de rest van Europa. 


De verbinding tussen burgers, bedrijfsleven, overheden, scholen en stichtingen voor een GroenNL.

CONTACT US

+31.632638081 • info@groennl.nl

SAMEN DUURZAAM


GroenNL brengt kennis op verschillende gebieden samen. De sleutel van het succes is samenwerking. Bij GroenNL vindt men alles onder 1 dak; ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, overheden, financiers, subsidies, de netbeheerders en de desbetreffende gemeente plus anderen die samen door renovaties en nieuwbouw flinke energie besparing of zelfs de nul op de meter mogelijk te maken.

GroenNL wil de burgers ontzorgen zodat iedere woningeigenaar op 1 plaats kan kiezen en vergelijken voor een duurzame betaalbare comfortabele woning die bijdraagt aan het belang van ons allemaal.

GroenNL is een stichting die een centrale rol kan spelen binnen die gemeentes die ver achter blijven bij het behalen van de doelstellingen naar aanleiding van de energietop.

De Energietop is een prima instrument om de belangen nog eens goed duidelijk te maken naar alle betrokken ambtenaren en wethouders. De overheid kan met behulp van initiatieven zoals GroenNL net dat zetje geven om de burger te verleiden tot het nemen van energievriendelijke maatregelen 

 

Quote: Ed Nijpels, vngmagazine:

De wethouder energie speelt een centrale rol. Die moet alle partijen bij elkaar halen en iedere week op het stadhuis doornemen wat er gedaan is om te zorgen dat de energiebesparing wordt aangepakt. Dat vraagt om veel daadkracht van de 403 wethouders. Ik vind dat in veel te weinig gemeenten de energieportefeuille expliciet bij één wethouder zit. De colleges zitten er echter net en het zou arrogant zijn als ik na zes maanden zeg dat het voor mekaar moet zijn.

De wethouder moet inventariseren wat de potentiële besparingmogelijkheden in zijn gemeente zijn, welke sectoren daarvoor in aanmerking komen en hoe dat planmatig aan te pakken. Zie het als een röntgenfoto van de energiesituatie in zijn of haar gemeente van de particuliere bouw, de woningwetsector, de openbare gebouwen en de utiliteitsbouw. Er zijn genoeg gemeenten die zo’n plan hebben, het planmatig aanpakken en waar de politiek verantwoordelijken er bovenop zitten. Dat is de enige manier waarop het werkt. Ik ben optimistisch over de mogelijkheden. De financiële middelen zijn er voor een groot deel, daar ligt het niet aan. Het komt nu aan op organiserend vermogen.

Het weinig concrete langetermijnperspectief in Nederland maakt het moeilijk tot keuzes te komen inzake de nodige innovaties. In veel gevallen blijkt het niet eenvoudig een goede samenhang te vinden tussen de verschillende noodzakelijke stappen in het innovatieproces.


Indien Nederland zich aan het energieakkoord houdt schept dit 90.000 arbeidsplaatsen tot 2020.